Pobytová odlehčovací služba

Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytnout čas na odpočinek, regeneraci sil pečovateli a současně zajistit kvalitní a bezpečnou péči a podporu osobě, o kterou je pečováno. Tato pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb osob, respektuje jejich důstojnost a zachovává základní lidská práva a svobody. Významným aspektem je možnost osob zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí. Odlehčovací služba je poskytována tam, kde je péče zajišťována rodinným příslušníkem či osobou blízkou, který o svého blízkého pečuje celodenně.

Cílem sociální služby je uživatel, kterému:

 • je umožněno pomocí poskytnutí odlehčovací služby po přechodnou dobu a tím možnost setrvat i nadále ve svém přirozeném domácím prostředí
 • u kterého jsou podporovány sociální vazby mezi uživateli a jejich rodinami
 • zajištění kontaktu se společenským prostředím dochází k podpoře a motivaci k udržení či zlepšení soběstačnosti a samostatnosti
 • Prostředí a podmínky

  odpovídají kapacitě, charakteru služeb a potřebám uživatelů odlehčovací služby. K poskytování služby jsou vyčleněny prostory DPS Zdenky Vorlové 2001, Velké Meziříčí. Jedná se o bytovou jednotku rozčleněnou, kde jsou polohovatelná lůžka. K dispozici je dále vybavená kuchyňka a hygienické zázemí. Pobytová odlehčovací služba je poskytována nepřetržitě.

  Okruh osob, kterým je služba určena

 • senioři
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • Kapacita sociální služby

  5 lůžek – DPS Zdenky Vorlové

  Věková struktura

  osoby zletilé, tj. od 18 let výše

  Fotogalerie

  DPS Zdenky Vorlové

  Základní informace o pobytové odlehčovací službě

  více informací se dozvíte v sekci Formuláře a dokumenty