Sociálně aktivizační služba

pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Posláním sociálně aktivizačních služeb (dále jen SAS) je podpora aktivního života osob, kterým je určena. Sociální služba usiluje o vytváření příležitostí pro navazování nových kontaktů a zabránění tak sociálnímu vyloučení. Podpora, která je v rámci poskytované služby vytvářena, respektuje základní lidská práva a svobody uživatelů a vychází z jejich individuálních potřeb.

Základní činnosti při poskytování SAS:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zájmové a volnočasové aktivity, vzdělávání)
 • sociálně terapeutické činnosti vedoucí k rozvoji a udržení osobních a sociálních schopností a dovedností
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Cílem sociální služby je uživatel, kterému:

 • udržení nebo rozvoji dovedností, schopností směřujících k zajištění soběstačnosti a samostatnosti
 • motivaci trávit smysluplně svůj život
 • vytvoření příležitostí navázat nové společenské kontakty
 • k aktivní náplni života při sociálním nebo zdravotním znevýhodnění
 • Prostředí a podmínky

  odpovídají kapacitě, charakteru služeb a potřebám uživatelů SAS. K poskytování služby jsou vyčleněny bezbariérové vnitřní i venkovní prostory DPS Zdenky Vorlové 2001, Velké Meziříčí. K dispozici je hygienické zázemí. Provozní doba SAS je ve všední dny od 8:00 do 15:00.

  Okruh osob, kterým je služba určena

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • Kapacita sociální služby

  10 klientů

  Věková struktura

  osoby zletilé, tj. od 27 let výše

  Nabízené aktivity

 • ruční práce
 • stolní a společenské hry
 • nácvik základní obsluhy PC
 • trénování paměti
 • předčítání denního tisku
 • kulturní a společenské akce
 • odborné přednášky a besedy
 • promítání vybraných pořadů a filmů
 • muzikoterapie (zpívání, poslech hudby)
 • canisterapie
 • procházky a výlety
 • cvičení na rotopedu
 • kondiční cvičení
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů (v místě poskytování sociální služby)
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí (v místě poskytování sociální služby)
 • Zpívání

  Při ZPÍVÁNÍ člověk relaxuje. Vyplavují se vám endorfiny. Naopak se snižuje hladina kortizolu, která ovlivňuje, jak moc jste ve stresu. SKUPINOVÉ ZPÍVÁNÍ snižuje míru společenské izolace a  pomáhá v boji proti depresi. Je hodně důvodů, proč ZPÍVAT, má to opravdu řadu společenských i zdravotních výhod. Proto i my ZPÍVÁME a nejen to, naši senioři se při zpěvu také sami doprovází  na jednoduché hudební nástroje.


   

   

  Základní informace o sociálně aktivizační službě

  více informací se dozvíte v sekci Formuláře a dokumenty