Doporučení Ministerstva zdravotnictví

18.03. 2020 – 18:21

Informace pro seniory, chronicky onemocným nebo pacienty podrobující se imunosupresivní léčbě.

Lidé s oslabenou imunitou jsou v souvislosti s možností nákazy novým typem koronaviru vystaveni větším rizikům než zdraví lidé.

 Přísně proto dodržujte doporučení Ministerstva zdravotnictví, zejména:

  Sledujte stránky Vaší pacientské organizace a odborné společnosti, mnoho z nich připravilo praktická doporučení pro pacienty s daným chronickým onemocněním.

Tato konkrétní doporučení budou též průběžně zveřejňována a aktualizována na www.koronavirus.mzcr.cz.

 Pečujte o vlastní fyzickou a psychickou pohodu.

 www.koronavirus.mzcr.cz

Novinky Zveřejněno 19.3.2020