Automobil Peugeot je maximálně využíván

Automobil Peugeot je v této chvíli v Sociálních službách Velké Meziříčí nejvíce využívaný. Klienti a
obyvatelé města Velké Meziříčí auto nyní využívají na dovozy do naší organizace, která všem
seniorům nabízí pomoc s registrací na očkování covid- 19. Po zaregistrování zájemců zaměstnanci
opět tímto vozidlem dopraví naše nejstarší obyvatele zpět do jejich domovů. Po přidělení termínu
očkování všechny seniory nejen z řad našich klientů odvezeme na dané místo očkování a poté zpět do
jejich domovů. Takto budeme vozidlo maximálně využívat až do samého ukončení zájmu o tuto
službu.
V době, kdy nebude probíhat odvoz k registraci nebo odvoz na místo očkování, využíváme vozidlo
stále k dopravě klientů do nemocnice v Mostištích, k praktickým a odborným lékařům na Dům zdraví,
zajišťujeme jim denně dovoz teplého jídla i nákupy podle přání každého z nich.
Děkujeme, děkujeme…,slyšíme stále z úst většiny z nich, že se o nás tak staráte.

Jurková Jana, ředitelka Sociálních služeb města Velké Meziříčí

Novinky Zveřejněno 22.1.2021