Poděkování

Vyjádření poděkování všem, kdo se podílí na stávajícím průběhu v nouzové situace v Sociálních
službách města Velké Meziříčí

Po vyhlášení nouzového stavu bylo třeba co nejrychleji reagovat na vzniklou situaci tak, abychom
podchytili prevenci nákazy a udělali proto ochranu našich občanů maximum, co bylo v našich silách a
možnostech.
Zřizovatel našeho města nám byl po celou dobu nápomocen a hledali jsme společně co nejrychlejší
řešení pro vzniklou situaci, která se denně měnila.
Z celého výčtu pomoci od našeho zřizovatele, který nám zprostředkoval pomoc ze spolku Skautů
z našeho města a kteří také okamžitě nastoupili do první linie společně se zaměstnanci Sociálních
služeb Města VM. V pomoci vlastně stále bez ustání pokračují dosud. Jejich ochota pomáhat je
neuvěřitelná. Koordinují se mezi sebou. Přitom všem studují, musí si plnit studijní povinnosti, zkoušky
apod. A co víc, obohacují nás o úsměv na tváři.
Skauti se podíleli se na tvorbě plakátů, jak zacházet s látkovou rouškou, na koho se obrátit v případě
pomoci, informovali občany o udržování odstupu mezi sebou a dalších nařízeních, které bylo třeba co
nejrychleji praktikovat. Řady dobrovolníků také rozšířili dobrovolní hasiči, a rodinní příslušníci našich
zaměstnanců, kteří se také zařadili do směn pro výkon sociálních služeb města VM.
Látkové roušky. No to pro mne znamená obrovskou škálu hodných lidí, které jsou našimi
spoluobčany. Od okamžiku vyhlášení prosby pana starosty, kdo může, ať se zapojí do šití roušek, se
do organizace posílaly velké počty ušitých roušek hned následující den po vyhlášení. Město VM zřídilo
na roušky box u vchodu do Obecníku a ten se od vyhlášení nouzového stavu až dosud stále vybírá.
Lidé nám stále pomáhají s jejich zásobováním. Ženy stále šijí a nosí nám roušky v pravidelné dny
přímo do organizace. My pak máme zase možnost posílat roušky lidem, kteří jsou nemocní, osamělí
senioři, imobilní, ale také maminky s malými dětmi.
Tímto jsme mohli rozvést ve spolupráci se skauty a dalších dobrovolníků mnoho ušitých kusů roušek
do okolních obcí i v rámci celého ORP a zároveň jim nabídnout i další pomoc pro jejich občany.
Dovozy nákupů, odvozy k lékařům, dovozy léků apod. No prostě stejné služby v rámci dobrovolné
nabídky jako v našem městě Velké Meziříčí.
Následně se spustila pomoc některých obcí, kde jejich pan starosta někde předseda domluvil
s místními ženami, aby se pustily také do šití roušek a začali nás i oni na oplátku pomoci od nás
zásobovat velkými počty šitých roušek.

My se snažíme bez ustání posílat roušky pořád mezi občany. Ale také podporujeme lékárny,
nemocnice, polikliniky, a to díky Vám milí občané dobrovolníci!
Musím zmínit, že nás také podporují různé firmy a podnikatelé, a to nejen z Velkého Meziříčí. Jejich
obrovská pomoc spočívá v distribuci dětských roušek, jejichž poptávka se možná brzy znovu navýší.
Dále nám nabízí zapůjčení aut po celou dobu nouzového stavu i s brigádníky, podporují dobrovolníky
v zajištění denní teplé stravy, kterou jim vozí přímo do organizace.
Soukromí podnikatelé spustili také zdarma výrobu ochranných štítů. Dobrovolníci ze všech druhů
pomocných skupin, a to skauti, hasiči, rodinní příslušníci, studenti apod. je rozváželi směrem
k poptávkám z řad lékařů, zdravotnickým zařízením a zařízením sociálních služeb a dalším žadatelům.
V rámci omezení pohybu našich obyvatelů a osobní komunikace jsme zřídili mobilní linky, které
v tomto nelehkém období pomáhají našim klientům překlenout těžkosti, které se odrážejí hlavně po
psychické stránce. Jsou to zaměstnanci z Dózy i studenti gymnázia z Velkého Meziříčí, kteří našim
klientům umí naslouchat a pozvednout náladu. I naši zaměstnanci se snaží nad rámec svých
pracovních povinností klienty povzbuzovat, vyslechnout jejich problémy a starosti a nějakým
způsobem v rámci stanovených možností jim vyhovět.
Další pomoc se zásobováním ochranných pomůcek přichází pravidelně z Kraje Vysočina, z Asociace
poskytovatelů sociálních služeb, a z dalších institucí ve spolupráci s MPSV.
Také bych se ráda zmínila o spolupráci s Univerzitou Palackého, která poslala seniorům hravé
ilustrace pro vyplnění volného času, nebo možnosti si vyzkoušet nebo v sobě objevit něco nového
z oblasti tvorby a kreativity.
I Masarykova Univerzita nám dnes nabídla pomoc přes svoje studenty zdarma a s možností dovozu
dezinfekce a roušek.
Kromě těchto všech nutných ochranných pomůcek bych ráda připomněla, že stále vydáváme
dezinfekci na ruce pro občany VM. Je možné si ji kdykoliv vyzvednout na adrese Zdenky Vorlové
2001, Dům s pečovatelskou službou. Na dveřích je uvedeno mobilní číslo, na které když si zavoláte
Vám ochotně dezinfekci pracovníci vydají. A to v průběhu dne, do 18.00 hod. Vyzvednout je možné
také zároveň stále i roušky.
V současné době evidujeme 102 dobrovolníků, kteří nám pomáhají nebo jsou připraveni kdykoliv
přijít.
Srdečné a obrovské poděkování mi dovolte poslat z naši organizace Sociálních služeb města Velké
Meziříčí, našemu zřizovateli Městu VM, všem dobrovolníkům z řad skautů, hasičům, rodinným
příslušníkům, všem zaměstnancům Sociálních služeb Města Velké Meziříčí, všem podnikatelům, všem
firmám ve Velkém Meziříčí a v rámci ORP, všem obcím a jejich obyvatelům, všem pracovníkům Dózy,
všem dětem, které posílají radostné obrázky, všem pracovníkům a dětem ze školní družiny ZŠ
Oslavická, všem studentům ze středních škol, gymnázia, vysokých škol a všem občanům, kteří nás
povzbuzují a podporují.

S úctou, velkým poděkováním a pokorou za celou naši organizaci Sociálních služeb města Velké
Meziříčí k Vám všem

Mgr. Jurková Jana, ředitelka organizace

Novinky Zveřejněno 3.6.2020